Daně a výkazy

Výpočet, zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, dani z nemovitostí, darovací, dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou. Dále je to zejména sestavení souhrnného hlášení, statistik, intrastatu, sestavení řádné účetní závěrky, výkazů o příjmech a výdajích, výkazů o závazcích a pohledávkách atd. (viz Ceník).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode