Mzdy a personalistika

Zpracováním mezd se rozumí zejména výpočet mzdy pro stanovený počet zaměstnanců objednatele, zhotovení výplatních lístku pro každého jednotlivého zaměstnance, zhotovení výplatní listiny mezd, pokud jsou mzdy vypláceny v hotovosti, sestavení rekapitulace mezd, sestavením převodního příkazu do banky na platby, jež z výpočtu bezprostředně vyplývají, splnění povinnosti uložené zaměstnavateli v §10 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splnění povinnosti uložené zaměstnavateli v § 25 odstavec 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (viz Ceník).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode